Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over de praktijk

Heeft u een vraag over ons centrum? Of over onze werkwijze? Hieronder hebben we de meest gestelde vragen en onze huisregels samengevat. Zo kunt u snel een antwoord op uw vraag vinden.

Wat zijn de regels in verband met covid-19 / het coronavirus?

 • Op dit moment zijn er geen andere maatregelen in de praktijk dan de algemene maatregelen die gelden.

Waar vind ik betrouwbare medische informatie op internet?

Zoekt u online naar medische informatie? Dan is een betrouwbare bron de website www.thuisarts.nl. De informatie op deze website wordt gecontroleerd en aangeleverd door onze wetenschappelijke vereniging.

Andere nuttige websites zijn: www.HetCAK.nl. Hier vindt u informatie over het meenemen van medicijnen op reis. Wilt u stoppen met roken? Kijk dan op www.rookvrijookjij.nl voor meer informatie en tips.

Hoe kan ik online mijn gegevens inzien?

Via MijnGezondheid.net (rechtsboven “inloggen MijnGezondheid.net”) of via de app MedGemak op uw telefoon vraagt u eerst online inzage aan. Vervolgens kunt u in de MijnGezondheid.net omgeving of in de app actuele medische gegevens van uzelf bekijken.
Meer achtergrondinformatie vind u op https://open-eerstelijn.nl/ik-ben/patient/

Hoe lang duurt een afspraak?

Voor een consult worden 10 minuten ingepland. Dit is dan een consult voor 1 zorgvraag. Heeft u meerdere vragen? Geef het aan bij onze assistente, dan zorgt zij voor een dubbele afspraak.

Moet ik voor een consult betalen?

Het consult bij uw huisarts wordt vergoed vanuit de basisverzekering en valt buiten uw eigen risico. Voorgeschreven medicatie, aanvullend onderzoek en bepaalde verrichtingen worden wel verrekend met uw eigen risico. Raadpleeg uw zorgverzekeringspolis voor de voorwaarden.

Wanneer u niet staat ingeschreven bij de praktijk, of wanneer u een buitenlandse zorgverzekering heeft, betaalt u een ander tarief. Informeer voor uw komst over de hoogte hiervan.

(Griep) vaccinatie op eigen verzoek kost 16.92 euro (excl. vaccin)
Pneumokokkenvaccinatie op eigen verzoek kost 16,92 euro (excl. vaccin)

Wat zijn de tarieven voor keuringen en Duikkeuring?

Keuringen en reisgeneeskundig advies worden niet vergoed vanuit de basisverzekering.
Niet alle keuringen worden door ons verricht. Neem contact op met de praktijk voor de mogelijkheden.
Onze tarieven zijn:

Rijbewijskeuring (rijbewijs B)                                            75
Preventief duikmedisch onderzoek (duikkeuring)          95
Keuring overig                                     – per 5 minuten –  16,92

Reisgeneeskundig advies wordt niet meer gegeven

Wij stellen het op prijs als u gepast kan betalen. U kunt ook met PIN betalen

   

  Wat is een e-consult?

  Met een e-consult (‘vragen en antwoorden’) kunt u een beveiligd bericht sturen naar uw huisarts, de praktijkondersteuner of de assistente. Heeft een eenvoudige vraag, waarvoor u niet langs hoeft te komen? Dan is een e-consult zeer geschikt. Uw huisarts stuurt via hetzelfde systeem een antwoord naar u.

  Kan ik vandaag nog gezien worden?

  We doen ons best om iedereen een passende afspraak te geven. Voor niet-urgente vragen kunt u via de app de beschikbaarheid van uw arts zien en uw eigen afspraak inplannen. Voor urgente vragen, of als er online weinig data beschikbaar zijn, kunt u ons beter bellen. De assistente zal u een aantal vragen stellen om te kijken op welke manier we u goed kunnen helpen.

  Ik ben verhinderd!

  Bent u verhinderd? Laat dit ons tijdig weten!
  Afspraken die korter dan 24 uur van te voren worden afgezegd, kunnen in rekening worden gebracht. De kosten bedragen 12,50 euro per consult en 25 euro voor een dubbel consult, voor een afspraak voor een ingreepje of spiraaltje of voor een afspraak bij de POH-GGZ. Deze kosten zijn niet te declareren bij uw zorgverzekeraar.

  Kan ik altijd bij mijn eigen arts terecht?

  U ziet in principe altijd de huisarts van de praktijk waar u ingeschreven staat. Of diens waarnemer. Het kan ook zijn dat u bij de huisarts in opleiding gezien wordt. Bij afwezigheid van de eigen huisarts wegens vakantie, nascholing of ziekte wordt u alleen bij medische noodzaak gezien door een van de andere huisartsen van het centrum.

  Waar kan ik een wijziging doorgeven?

  Bent u verhuisd of klopt uw telefoonnummer niet meer? Geef dit aub zo snel mogelijk aan de praktijk door op info@huisartsenroodenburg.nl.

  Hoe kom ik aan een herhaalrecept?

  Herhaalrecepten kunt u 24 uur per dag, 7 dagen in de week aanvragen via deze pagina. Telefonisch kan dit via ons telefoonnummer op de herhaalreceptenlijn, kies dan ‘2’. Aanvragen voor herhaalrecepten worden beoordeeld en daarna direct naar uw apotheek doorgestuurd. Deze kunt u dan vaak 2 werkdagen later na 15:00 afhalen, raadpleeg de informatie bij uw eigen apotheek voor de exacte tijden.

  Kan ik mijn huisarts nog op een andere manier bereiken?

  Via MijnGezondheid.net of de app MedGemak kunt in een beveiligde omgeving 24 uur per dag, 7 dagen in de week herhaalrecepten aanvragen, afspraken maken of vragen stellen (E-consult).

  Doen jullie ook huisbezoeken?

  In overleg met de assistente kan een huisbezoek worden afgesproken. Voor huisbezoeken op dezelfde dag dient u voor 10:00 te bellen! Huisbezoeken worden afgelegd als u om een medische reden niet naar de praktijk kunt komen. Gebrek aan vervoer is geen medische reden voor een huisbezoek.

  Wat doet een praktijkondersteuner precies?

  In Huisartsen Centrum Roodenburg hebben wij praktijkondersteuners voor de huisarts (POH).  Zij begeleiden patiënten met chronische aandoeningen zoals astma, COPD en diabetes. Wij hebben ook een gespecialiseerde POH voor het begeleiden van psychische klachten.

  Kan ik ook voor preventie bij mijn huisarts terecht?

  U kunt met uw huisarts bespreken wat in uw situatie zinvolle preventie kan zijn.

  Wat is het LSP?

  Het Landelijk Schakel Punt (LSP) maakt het mogelijk voor zorgverleners om, als dat nodig is, inzage te hebben in belangrijke informatie uit uw medisch dossier. Denk aan bijvoorbeeld uw medicatie, allergieën voor bepaalde medicijnen of belangrijke ziekten of aandoeningen die u hebt. Dit kan in spoedeisende situaties van grote waarde zijn. Meld u aan op www.volgjezorg.nl.

  Wat moet ik doen als ik een klacht heb?

  Wanneer u ontevreden bent, stellen we het op prijs dat u dit met ons bespreekt. Wanneer wij op de hoogte zijn van uw onvrede, dan kunnen wij proberen het voor u op te lossen.
  Is dit lastig voor u of komt u er met ons niet uit, dan kunt u uw klacht bespreken met een onafhankelijke en onpartijdige klachtenfunctionaris. De klachtenfunctionaris zoekt samen met u naar een oplossing van uw klacht of probleem. De klachtenfunctionaris kan proberen de klacht te bemiddelen. De klachtenfunctionaris kiest geen partij en heeft daarom geen oordeel. Alles wat u de klachtenfunctionaris vertelt, is vertrouwelijk. U kunt het klachtenformulier gebruiken op de website van SKGE.  De klachtenfunctionaris is eventueel te bereiken op telefoonnummer 088-0229190.
  Als u er met uw huisarts en met bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet uit komt, kunt u een uitspraak over uw klacht vragen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (jurist) en uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris die ook jurist is.
  Het oordeel van de geschilleninstantie is bindend. Meer informatie kunt u in de folder vinden in de wachtkamer en op www.skge.nl.

  Wat is jullie privacyreglement?

  Privacyreglement van onze praktijk

  Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze huisartsenpraktijk

  Algemeen

  De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

   

  Huisartsenpraktijk

  In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

   

  De plichten van de huisartsenpraktijk

  Huisartsen Centrum Roodenburg, met de praktijken van Buddingh, Haring en Kramer is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

   

  • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
   • voor zorgverlening;
   • voor doelmatig beheer en beleid;
   • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
  • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
  • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
  • Alle medewerkers binnen Huisartsen Centrum Roodenburg hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
  • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
  • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.

  Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

   

  Uw rechten als betrokkene:

  U heeft de volgende rechten:

  • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
  • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).
  • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
  • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
  • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
  • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

  Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling, schriftelijk of via email kenbaar maken aan uw huisarts. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

   

  Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

  De medewerkers van Huisartsen Centrum Roodenburg hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

  Uitwisseling gegevens Huisartsen Centrum Roodenburg wisselt, nadat u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven, via relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u ’s avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

  Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

   

  Overdracht van uw dossier

  Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts.

  Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per aangetekende post overgedragen. U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

   

  Vraag of klacht

  Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek.

   

  Kan de huisarts een Geneeskundige verklaring afgeven?

  De huisarts mag geen geneeskundige verklaringen afgeven aan eigen patiënten. Lees hier meer in de folder van het KNMG. Deze folder kunt u eventueel gebruiken richting degene die om de verklaring vraagt.

  Hebben jullie bepaalde huisregels?

  Onze huisartsen hebben een aantal omgangsregels voor in de praktijk.

  • De spoedlijn is alleen bedoeld voor dringende, levensbedreigende vragen die niet tot de volgende dag kunnen wachten. Het is dus niet de bedoeling de spoedlijn te gebruiken voor andere vragen.
  • Honden zijn niet toegestaan in ons huisartsencentrum.
  • Agressief gedrag tegen de assistentes of artsen wordt niet getolereerd.

  Staat uw vraag er niet bij?

  Neem dan contact op met onze assistenten.
  Zij helpen u verder of plannen een afspraak voor u in.

  Regel uw zorg wanneer het u uitkomt met MijnGezondheid.net!

  • Medicijnen bestellen
  • Afspraken maken met uw huisarts
  • Online vragen stellen